تنظیم مجدد رمز عبور
درصورت فراموشی رمز عبور خود، با انتخاب این گزینه، می توانید درخواست ارسال پست الکترونیک حاوی لینک تنظیم مجدد رمز عبور را بنمایید. درصورت کلیک بر روی لینک ارسالی می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید.

شما برای بازیابی رمز عبورتان می توانید از آدرس پست الکترونیک خود استفاده نمایید. در این حالت دیگر نیازی به وارد نمودن نام کاربری نمی باشد.
لطفا نام کاربری خود را وارد نمایید. در اکثر مواقع نام کاربری همان آدرس پست الکترونیک شما می باشد.
برای بازیابی رمز عبور می توانید از پست الکترونیکی که در زمان عضویت ثبت کرده بودید استفاده نمایید.